Živočichové a rostliny povodí Moravy (5)
Vítám Vás u pátého alba a přeji příjemnou pohodu při prohlížení. 
HDR snímek sloučený z 5 samostatných snímků, stativ.
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) je středně velká volavka. Je velký přibližně jako vrána, dorůstá 56–65 cm, váží 500-800 g a v rozpětí křídel měří 90–112 cm. V ČR patří k silně ohroženým druhům.
Kvakoš noční přes den obvykle odpočívá ve větvích stromů nebo v keřích a za potravou se vydává zejména za soumraku, za jasných nocí a brzy ráno.
Nyní však musí lovit i přes den, krmí nenasytná mláďata, kterých mívá 3 až 5. Tento jich má 5. 
Objektiv 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6 = ohnisková vzdálenost 1280mm, clona 5.6 (dále rozostřeno v počítači), stativ, HDR z jednoho RAWu, foceno z protějšího břehu rybníka.
Mladý kvakoš noční při letových zkouškách ve stáří cca 6 týdnů. 
Objektiv 400mm + extender 1,4x + crop faktor 1,6, clona 5.6 (dále rozostřeno v počítači), z ruky, HDR z jednoho RAWu.
Část kvakoší rodiny již s velkými mláďaty. Při pozorování máte dojem, že jsou větší než rodiče.  Zde jsou tři, …
… o metr dál čtvrté …
… a páté mládě.
I v kvakoší rodině se někdy velmi nahlas diskutuje. Mají výrazný kvákavý hlas. Český název ptáka plně odpovídá jeho chování.
Mladý pták začínající se přebarvovat v dospělého kvakoše nočního. 
Objektiv 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6; clona 5.6, stativ, HDR z jednoho RAWu, foceno z protějšího břehu rybníka.
Labutě velké (Cygnus olor) mívají většinou po celý život jednoho partnera. Řadí se mezi největší ptáky v Česku. Délka těla 145–160 cm, rozpětí křídel cca 235 cm, hmotnost 8-12,5 kg.
Samice klade obvykle během května 4 až 8 vajec. Inkubační doba trvá zhruba 35 - 38 dní. Nekrmivá mláďata poté doprovázejí oba rodiče asi dva měsíce. 
Objektiv 400mm + extender 1,4x + crop faktor 1,6; clona 6.3, z ruky, HDR z jednoho RAWu.
Mláďata v prachovém peří většinu času tráví na vodě, … 
Objektiv 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6; clona 8.0, stativ, HDR z jednoho RAWu.
… po nasycení je spatříme občas odpočívat i na břehu. Labuť velká se živí zejména vodními rostlinami, občas si jídelníček zpestří také pečivem, které jí lidé házejí do vody. 
Objektiv 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6; clona 5.6 (dále rozostřeno v počítači), stativ, HDR z jednoho RAWu.
Jsou-li mláďata dlouho ve vodě a ke břehu je daleko, vylézají na labuť, aby se prohřála.
Objektiv 400mm + extender 1,4x + crop faktor 1,6; clona 6.3, z ruky, HDR z jednoho RAWu.
Vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), někdy též vrbovka huňatá. V pozadí vodní hladina s vodními rostlinami.
Oman britský (dříve luční) (Inula britannica L.). V pozadí vodní hladina s vodními rostlinami.
Kdopak se to schovává pod listím?
Ježek západní (Erinaceus europaeus), známý též pod názvem ježek obecný. Délka 22–27 cm a hmotnost 0,9-1,0 kg.
Je aktivní v noci, potravu vyhledává díky svému výborně vyvinutému čichu. Ačkoli je všežravec, dává přednost především živočišné stravě, zvláště pak bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, žížaly, brouci nebo jiný hmyz.
Ve dne lze potkat mladé ježky, kteří z důvodu růstu mají vyšší nároky na potravu a po krátkém odpočinku z noční směny bývají aktivní i ve dne. Já potkal hned dva, jeden byl velmi bázlivý, …
… druhý si mě očichal na dálku …
… a nerušeně pokračoval ve vyhledávání potravy. Jak se umí ježek oblizovat, když najde něco dobrého si ukážeme v dalších albech.
Jako laik zde bych tipoval kluka …
… a zde holku. Nyní určitě poznáte, kdo byl odvážnější a kdo bázlivý. 
Vše nafoceno objektivem 100-400mm ze vzdálenosti 2-4 metry. První snímky fotím s větším odstupem, až je něco nafoceno, odvážím se blíže. HDR z jednoho RAWu.
Budníček menší (Phylloscopus collybita) je malý druh pěvce.
Velmi malý pták dorůstající sotva 10–12 cm. Živí se hlavně hmyzem, jeho larvami a vajíčky, nejvíce dvoukřídlými, motýly a blanokřídlými.
Foceno objektivem 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6; clona 5.6; stativ, HDR z jednoho RAWu.
Má zajímavý způsob odletu. Mám vypozorováno, že většina ptáků se při odletu odrazí. Tenhle se sklopí, dle práce křídel již letí, ale stále se drží stébla, než se odtrhne.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) obvykle dorůstá 19 až 23 cm a dosahuje hmotnosti mezi 250 až 340 g. Huňatý ocas, který napomáhá udržovat rovnováhu při lezení a skocích na stromech a který veverka využívá jako „pokrývku“ těla při spánku, je 14,5 až 20 cm dlouhý.
Veverka obecná žije až na období rozmnožování samotářským způsobem života a jiným veverkám se většinou vyhýbá. Je aktivní přes den, ale ve vrcholné části dne je většinou ukryta ve svém hnízdě, přičemž se vyhýbá teplu a větší viditelnosti vůči predátorům.
Objektiv 400mm + extender 1,4x + crop faktor 1,6; clona 5.6, z ruky.
Potravu veverek tvoří především semena šišek, houby, které si suší ve svých hnízdech, ptačí vejce, různé plody, např. oříšky, ale občas si pochutná i na čerstvé míze. Část nalezené potravy si uschovává do svých „spižíren“ v dutinách stromů.
Objektiv 400mm + extender 1,4x + crop faktor 1,6; clona 5.6, z ruky.
Jezero „V Rybnících“ ve Starém Městě u Uh.Hradiště. 
HDR snímek sloučený ze 3 samostatných snímků.
Jedna štíhlá vysoká cca 3 cm. Kdo pozná, prosím o název.
Dvě štíhlé vysoké cca 3 cm s průsvitnými nožkami. Kdo pozná, prosím o název.
Říjen v přírodní rezervaci Kanada u Uh.Hradiště. 
HDR snímek sloučený ze 3 samostatných snímků.
Volavka bílá (Ardea alba alba) je velký brodivý pták délky 85–100 cm, v rozpětí křídel měří 145–170 cm a váží 1-1,5 kg.
Živí se hmyzem, obojživelníky, rybami, malými savci, převážně pak hlodavci, a občas i ptáky a plazy. Po kořisti pátrá nejčastěji v mělké vodě, někdy i na polích a loukách, a to při pomalé chůzi nebo vyčkáváním v nehybné poloze.
Volavka bílá byla v minulosti kvůli svým ozdobným perům hojně lovena, což v mnoha oblastech  vedlo až k jejímu úplnému vyhubení. V současné době je však přísně chráněna a pomalu se navrací i do oblastí, kde se až donedávna nevyskytovala.
Kdo pozoroval volavky ví, že jsou velmi plaché. Běžně odlétají při přiblížení člověka na cca 100m,  někdy i delší vzdálenost. Jsou oblasti, kde si již na člověka zvykají a snesou i kratší vzdálenosti. Z uvedených důvodů si následujících snímků vážím, byly pořízeny z úkrytu objektivem 400mm + extender 2x + crop faktor 1,6; clona 5.6; stativ, HDR z jednoho RAWu.
Volavka popelavá (Ardea cinerea) je velký brodivý pták, dorůstá 84–102 cm, v rozpětí křídel měří 155–175 cm a dosahuje hmotnosti mezi 1–2 kg.
Převažující složkou v potravě volavky popelavé jsou ryby různé velikosti i mrtvé (preferuje), požírá však také obojživelníky, měkkýše, hmyz a jiné bezobratlé, malé ptáky a savce, občas plení i hnízda vodních ptáků, často loví hraboše na polích a tím je užitečná. Zobák od krve má, …
… dá-li se to tak nazvat, od nešetrného rybaření. Kořist většinou polyká vcelku, pokud je však příliš velká, vyvrhuje ji a snaží se ji spolykat znovu.
Volavka popelavá při odletu.
Červenec v přírodní rezervaci Kanada u Uh.Hradiště. 
HDR snímek sloučený ze 3 samostatných snímků.
Šídlatka velká (Lestes viridis), sameček. V tomto oboru se ještě nevyznám, naleznete-li chybu, prosím o upozornění.
Naše největší šídlatka. Dospělé šídlatky se zdržují na příbřežních dřevinách, kde kladou vajíčka do kůry větviček a kmínků dřevin, které sahají nad vodní hladinu. Vajíčka přezimují a na jaře se na suchu líhnou larvy, které padají do vody. Larvy žijí mezi ponořenými částmi rostlin. Svlečky probíhají v červnu. S dospělými šídlatkami se můžeme setkat od června do října, nejvíce v pozdním létě.
Zde si myslím, že jde o stejný druh, ale samičku.
Šidélko rudoočko (Erythromma najas). Žije u šetrně využívaných rybníků, mrtvých ramen nebo tůní v lomech. Vyžaduje vodní plochy dostatečně zarostlé makrofytní vegetací.
Šidélko větší (Ischnura elegans), gynochromní samička, zbarvením se zřetelně odlišuje od samečků. U nás téměř všudypřítomný druh, patří mezi našich pět nejhojnějších vážek. Vyskytuje se téměř u všech vod, stojatých i pomalu tekoucích. Chybí pouze v rychle tekoucích vodách a v horských vrchovištích.
Šidélko větší (Ischnura elegans), androchromní samička - je stejně zbarvená jako sameček.
Šídlatka velká (Lestes viridis), sameček v paprscích zapadajícího slunce.
Jak slunce zapadá, vylétají stále výše, aby zachytily poslední paprsky.
Šídlatka velká (Lestes viridis), samička.
Obyčejný západ slunce …
… ze kterého se za pár minut …
V popředí kachna s kačenkami.
… vytvořilo doslova žhavé nebe. 
Pro fotografování by bylo lepší stát na nějakém návrší, ne v dolíku.
Další výtvarný výtvor přírody doplněný kresbou člověka.
Měsíc v úplňku nad vodní hladinou (poslední obrázky je lépe prohlížet na černém pozadí). 
Je-li někde v popisu chyba, prosím o upozornění. 
Děkuji za návštěvu.
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Živočichové a rostliny povodí Moravy (5)

Description

Exif informace. Většina mých záběrů je pořízena pomocí extenderů, které dělají výřez z objektivu. Je-li na objektivu clona 5.6, fotoaparát do exif zapíše clonu 11 s extenderem 2x a clonu 8 s extenderem 1,4x. Záběry se sluncem jsou zhotoveny sloučením 3 nebo 5 samostatných snímků s odlišnou dobou expozice. Z uvedených důvodů jsou exif informace pro většinu fotografů, nepoužívajících uvedené postupy, zmatečné, proto je ruším. Na přání mnoha prohlížejících hledám způsob, jak do exif zapsat správná srozumitelná data. Prosím o chvíli strpení, než se mi podaří najít rychlý způsob. Zatím budu základní exif uvádět v popisu snímku.

Period

Statistics

  • 58 photos
  • 193 likes

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Milujeme 25% SLEVU na všechny dárky z fotek. Vytvořte k Valentýnu fotoknihu, plakáty, magnetky nebo fotky na zeď či klasické do alba snadno a rychle. Sleva platí po zadání kódu: Milujeme v objednávce.
S kódem: Milujeme Akce platí do 22. 2. 2023
Získat slevu

Create photo gifts

From albums and photos on Rajče or even from a computer disk; you can easily and quickly create various photo gifts for yourself or your friends.

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Živočichové a rostliny povodí Moravy (5)
Comments Add